Vybavení

  • plavání-1 (malý) .jpg
  • gym-1 (malý)
  • lounge.jpg
  • meeting.jpg
  • play.jpg

Hotel Orakai Insadong Suites je ideálním místem k pobytu pro cestovatele hledající kouzlo, komfort a pohodlí ve m?st? Orakai.

Krytý bazén

Vnit?ní vyh?ívaný bazén a samostatný d?tský bazén

Umíst?ní
2. patro
Hodiny operace
Od 06:00 do 24:00

Sauna a parní láze?

Parní a suchá saunová za?ízení a Samostatné oblasti Male / Female

Umíst?ní
2. patro
Hodiny operace
Od 06:00 do 24:00

T?locvi?na

Nejmodern?j?í t?locvi?na a t?locvi?na

Umíst?ní
2. patro
Hodiny operace
24 hodin

D?tská herna

Vnit?ní herna

Umíst?ní
2. patro
Hodiny operace
Od 06:00 do 22:00

Lounge

Snídan? (pond?lí a? ned?le)
Knihovna s výb?rem knih pro v?echny v?kové kategorie

Umíst?ní
2. patro
Hodiny operace
06:30 - 10:00 (Po - Pá)
Od 7:00 do 10:30 (ned?le, svátky)

Za?ízení pro zasedací místnosti

Orakai Insadong ? Suites Boardroom a konferen?ní místnosti jsou dob?e vybaveny komplexní business za?ízení. Catering na r?zné setkání a konferenci pro obchodní cestující v Soulu.

Podrobnosti
· Fotokopie
· Fax
· P?ístup na internet
· Beam Projector
· Tisk
· Skenování
· Tabule
· Laminování
· Kurýrní slu?by

- Pro setkání na internetu a projektoru platí zvlá?tní poplatky
pokoje.
- Denní poplatek za pronájem je stanoven na 9 hodin od 9:00 do 18:00.
Hodinová sazba bude ú?tována za pou?ití více nebo mén? ne? 9 hodin.

Umíst?ní
Lobby
Hodiny operace
Od 06:00 do 24:00