Pokyny

Jak se dostat do Ó Suites Suites Orakai Insadong

ADRESA # 18, Insadong 4-gil, Jongno-gu, Soul
Telefon + 82-2-6262-8888
Fax + 82-2-6262-8889
E-mail sales.insadong@orakaihotels.com

Autobusem

Od mezinárodního leti?t? Incheon

Limuzínový autobus - odjezd: Autobusy odjí?d?jí od p?íletové brány 5A nebo 12A - autobus ?. 6011: Vystupte na stanici "Anguk Station"

Sledujte hlavní silnici p?es Insadong (ru?nou ulici s mnoha obchody a tr?ními stánky). Po zhruba 10 minutách se na pravé stran? objeví budova Suites Suites Orakai Insadong.

Z mezinárodního leti?t? Gimpo

Limuzínový autobus - odjezd: Autobusy odjí?d?jí od p?íletové brány 4 - ?íslo autobusu 6001: Vystupte na stanici "Seoul Station"

Vydejte taxi p?ed stanicí Seoul. Uka?te taxiká?i mapu umíst?ní Orakai Insadong ? Suites.

Limuzínový jízdní ?ád

Metrem

Letiště Incheon

Stanice metra An-chk Konec č. 5.
Jong-gak stanice metra Exit č. 3.

- Vezměte metro na letišti Incheon International. Doprava do metra 5 na nádraží Gongdeok a vystoupíte na zastávce Jongno 3-ga Stop From Exit 5, jděte rovně do Nakwon Arcade. Překročte přechod. Pak můžete vidět Orakai Insadong ㆍ Suites, který má kávové zrno a čajový lístek na 1. patře. Hlavní brána je právě na opačné straně budovy.

Letiště Gimpo

Stanice metra Jong no 3-ga Exit No. 5.

- Vezměte linku 5 metra z stanice "Gimpo International Airport" a vystoupte na zastávce "Jongno 3-ga" Od Exit 5, jděte přímo do Nakwon Arcade. Překročte přechod. Pak můžete vidět Orakai Insadong ㆍ Suites, který má kávové zrno a čajový lístek na 1. patře. Hlavní brána je právě na opačné straně budovy.

Pick-up Service

Na vá? po?adavek, Orakai Insadong ? Suites, Vozidla zajistí dopravu pro Vá? p?íjezd a odjezd.

Leti?t? Incheon

Sedan
KRW 165,000 (v?etn? DPH) / Maximáln? 4 osoby
Van KRW 181 500 (v?etn? DPH) / Maximáln? 7 osob

Leti?t? Gimpo

Sedan
KRW 121.000 (v?etn? DPH) / Maximáln? 4 osoby
Van KRW 132.000 (v?etn? DPH) / Maximáln? 7 osob

* Jednosm?rné jízdné

Pokud po?adujete tuto slu?bu :
Ud?lejte si rezervaci do 24 hodin po p?íletu p?es Va?i firmu nebo Orakai Insadong ? Suites Datum p?íjezdu, ?íslo letu a plné jméno bude vy?adováno P?id?lený ?idi? vás pozdraví, kdy? opustíte p?íletovou bránu s ozna?ením Orakai Insadong ? Suites, jméno Pokud z n?jakého d?vodu vynecháte ?idi?e, volejte prosím 02.6262.8888 pro alternativní uspo?ádání

Kyvadlový autobus

Ranní komer?ní shuttle (Po-Pá)
08:20 Nechte Orakai Insadong ? Suites
08:25 Budova Kyobo (Soul Finance Centre)
08:30 CITI Bank
08:35 Gwanghwamun
08:40 Namdaemun (Korea obchodní komora)
08:45 Soul City Tower
08:50 Seoul Station
09:00 P?íjezd do m?sta Orakai Insadong ? Suites

?ádný shuttle bus na ve?ejných svátcích


Nákupní automat
úterý 10:30 Opus?te Orakai Insadong ? Suites
10:40 Namdaemun (?ádná slu?ba vyzvednutí)
10:45 Lotte Mart
12:45 Nechte z Lotte Mart
13:00 P?íjezd do Orakai Insadong ? Suites
?tvrtek
(Pouze 2. a 4. ?tvrtek ka?dého m?síce)
10:30 Opus?te Orakai Insadong ? Suites
10:40 COSTCO | E-Mart
13:00 Odchod z COSTCO | E-Mart
13:30 P?íjezd do Orakai Insadong ? Suites
Ned?le
(Pouze první a t?etí ned?le ka?dého m?síce)
09:00 Opus?te Orakai Insadong ? Suites
09:40 COSTCO | E-Mart
12:00 Opu?t?ní COSTCO E-Mart
12:30 P?íjezd do Orakai Insadong ? Suites
13:00 Opus?te Orakai Insadong ? Suites
13:30 Lotte Mart
15:00 Odchod z Lotte Mart
15:30 P?íjezd do Orakai Insadong ? Suites

· Rezervace je nutná
· Zavolejte prosím a zaregistrujte se u hostující slu?by
· Poznámka: Autobus bude v?as odjezdem

Poptávka

Upozornění: ve zprávě neuvádějte své osobní ani platební údaje