postrojenja

  • plivanje-1 (male) .jpg
  • dvorana-1 (male) .jpg
  • lounge.jpg
  • meeting.jpg
  • play.jpg

Nude?i ?iroku paletu sadr?aja i pogodnosti, Orakai Insadong Suites su idealno rje?enje za poslovne i slobodno vrijeme.

Unutarnji bazeni

Unutarnji grijani bazen i odvojeni dje?ji bazen

Mjesto
2. kat
Sati operacije
06:00 do 24:00

Sauna i parna soba

Steam i suha sauna objekata i odvojene mu?ko / ?ensko podru?je

Mjesto
2. kat
Sati operacije
06:00 do 24:00

Gimnazija

Stanje tehnike gimnazije i vje?be

Mjesto
2. kat
Sati operacije
24 sata

Dje?ja igraonica

Unutarnja igraonica

Mjesto
2. kat
Sati operacije
06:00 do 22:00

Lounge

Doru?ak (od ponedjeljka do ned)
Knji?nica s izborom knjiga za sve uzraste

Mjesto
2. kat
Sati operacije
06:30 do 10:00 (pon - pet)
07:00 do 10:30 (sub - nedjelja, javni praznik)

Sobni sadr?aji za sastanke

Orakai Insadong ? Su?ilo za sastanke soba i soba za sastanke su dobro opremljeni sa sveobuhvatnim poslovnim objektima. Ugostiteljstvo na razne sastanke i konferenciju za poslovne putnike u Seoulu.

Detalji
· Fotokopija
· Facsimile
· Pristup internetu
Projektor snopa
· Ispis
· Skeniranje
· Bijela plo?a
· Laminiranje
· Courier usluge

- Na sastanku se primjenjuju odvojeni tro?kovi za internet i projektor
sobe.
- Dnevna naknada za najam temelji se na 9 sati, od 9 do 18 sati.
Cijena po satu napla?uje se za kori?tenje vi?e od 9 sati.

Mjesto
lobi
Sati operacije
06:00 do 24:00