Posebne ponude

Kupovina unaprijed

Rezervirajte nas i pobrinite se za detalje.

inkluzije

? Rezervirajte 14 dana unaprijed i u?ivajte u 10% od najbolje dostupne cijene
(Ova ponuda vrijedi za 2 spava?e sobe i 3 spava?e sobe)
? Besplatno kori?tenje svih hotelskih sadr?aja.
? Besplatne usluge shuttle autobusom do poslovnih i trgova?kih ?etvrti.
? Dnevna usluga odr?avanja (osim subote, nedjelje i praznika) (Nema usluge pranja su?a)

Izborni tro?kovi

? Doru?ak je dostupan na KRW 20.000 + 10% PDV po osobi po no?i.
? Internet je dostupan na KRW15, 000 po danu, najvi?e 2 ure?aja.

Obiteljski plan

? Djeca mla?a od 5 godina ne pla?aju boravi?nu pristojbu s roditeljima.
? Djeca od 5 godina i gore, bit ?e napla?ena odrasla osoba.
Naknade za pomo?ni le?aj
? Djeca mla?a od 5 godina: KRW 70.000 + 10% PDV dnevno ako je potreban dodatni le?aj.
? Djeca od 5 godina i vi?e: KRW 50.000 + 10% PDV po danu za dodatne osobe na osnovu postoje?eg kreveta.

Politika otkazivanja

? Rezervacija se ne mo?e otkazati, izmijeniti ili prenijeti.
? Rezervacije se napla?uju 100% ukupne rezervacije ako se dogodi bilo koji od gore navedenih.

Politika pologa

? Potrebno je izvr?iti puni nepovratni polog u trenutku rezervacije.
? Potrebna je valjana kreditna kartica. Potpuni predujam najamnine napla?uje se prilikom rezervacije i ne vra?a se.

Ostanite pojedinosti

? Vrijeme prijave: 15:00 sati
? Vrijeme odjave: 11:00 sati

Uvjeti i odredbe

? Rezervacije su podlo?ne raspolo?ivosti sobe.
? Sve navedene cijene su u korejskom dobu (KRW) i podlije?u PDV-u od 10%.
? Cijene i dostupnost mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti.