Orakų viešbučiai ir kurortai

Sveiki atvyk? ? Orak? vie?bu?ius ir kurortus

Orakai Insadong ? Suites yra antra nuosavyb? Piet? Kor?joje u? ORAKAI Hotels & Resorts; nauja ir novatori?ka pasaulio vie?bu?i? grup?, 100% priklauso Kor?jos kompanijai ir j? valdo.

"ORAKAI Hotels & Resorts" toliau augs 2017-1918 metais ir v?liau. ?iuo metu kuriamos naujos vietos, o jos planai spar?iai vystosi, kad grup? b?t? gerai ?kurta iki 2020 m.

INSADONG ÂSUITES
"Orakai Insadong ? Suites" ?sik?r?s Jongno rajone, esan?iame Seulo centrin?je dalyje, ?sik?r?s vietov?je, kurioje yra penki? t?kstan?i? met? Kor?jos kult?ros paveldo ir istorin?s reik?m?s. Gyvenamasis paminkl? ?ventyklos, karali?kieji administraciniai pastatai ir populiarios lankytinos vietos, taip pat yra daugelio ?inom? Kor?jos konglomerat? b?stin?.

SONGDO PARK · HOTEL
ORAKAI Songdo Park · Viešbutis siūlo penkių žvaigždučių patogumus, paslaugas ir patogumus. Vieta leidžia svečiams ir lankytojams peržiūrėti ir vaikščioti per Songdo centrinį parką, vaizdingą parke, įkvėptą garsiojo Manheteno centrinio parko. Gamtos grožį pasižymi 1,8 km ilgio jūros kanalas, kuriame galite tiesiog sėdėti ir mėgautis vaizdu, vaikščioti ir patirti kraštovaizdį, arba, jei linkę, važiuokite kanalu viename iš vietinių prieplaukų esančių vandens laivų.

CHEONGGYESAN · HOTEL
Orakai Cheonggyesan · vie?butis bus tre?ia ORAKAI nuosavyb? Seule, ?domi ir moderni koncepcija, kuri papildys Orak? portfel? 2017 m. Pabaigoje arba 2018 m. Prad?ioje.

DAEHAKRO · HOTEL
"Orakai Daehakro" vie?butis bus ketvirtas ORAKAI turtas Seule, ?domi ir moderni koncepcija, kuri papildys Orak? portfel? 2017 m. Pabaigoje arba 2018 m. Prad?ioje.