Udogodnienia

  • pływanie-1 (małe) .jpg
  • gym-1 (mały) .jpg
  • lounge.jpg
  • meeting.jpg
  • play.jpg

Orakai Insadong Suites oferuje doskonałą obsługę zarówno w celach biznesowych, jak i wypoczynkowych.

Kryte baseny

Kryty basen z podgrzewan? wod? i oddzielny basen dla dzieci

Lokalizacja
2 pi?tro
Godziny operacji
06:00 do 24:00

Sauna i ?a?nia parowa

Sauna parowa i sucha oraz oddzielne strefy dla mężczyzn i kobiet

Lokalizacja
2 piętro
Godziny operacji
06:00 do 24:00

Gimnazjum

Najnowocze?niejsza sala gimnastyczna i miejsce do ?wicze?

Lokalizacja
2 pi?tro
Godziny operacji
24 godziny

Pokój zabaw dla dzieci

Wewn?trzny pokój zabaw

Lokalizacja
2 pi?tro
Godziny operacji
06: 00-22: 00

Hol

Śniadanie (od poniedziałku do niedzieli)
Biblioteka z wyborem książek dla wszystkich grup wiekowych

Lokalizacja
2 piętro
Godziny operacji
06:30 do 10:00 (od poniedziałku do piątku)
07:00 do 10:30 (sobota - niedziela, święto państwowe)

Wyposa?enie sal konferencyjnych

Orakai Insadong ? Suites Boardroom i sale konferencyjne s? dobrze wyposa?one w kompleksowe zaplecze biznesowe. Catering do ró?nych spotka? i konferencji dla osób podró?uj?cych s?u?bowo w Seulu.

Detale
· Kserokopi?
· Faks
· Dost?p do Internetu
· Projektor wi?zki
· Drukowanie
· Skanowanie
· Bia?a tablica
· Laminowanie
· Us?ugi kurierskie

- Oddzielne op?aty b?d? obowi?zywa? w przypadku korzystania z Internetu i projektora podczas spotkania
pokoje.
- Dzienna op?ata za wypo?yczenie oparta jest na 9 godzinach od 9 rano do 18 wieczorem.
Stawka godzinowa zostanie naliczona za korzystanie z wi?cej ni? 9 godzin.

Lokalizacja
Lobby
Godziny operacji
06:00 do 24:00