Inštrukcie

Ako sa dosta? do prístavu Orakai Insadong ? Suites

ADRESA # 18, Insadong 4-Gil, Jongno-gu, Soul
Telefón + 82-2-6262-8888
Fax + 82-2-6262-8889
E-mail sales.insadong@orakaihotels.com

Autobusom

Z medzinárodného letiska Incheon

Limuzínový autobus - miesto odchodu: Autobusy odchádzajú z príletovej brány 5A alebo 12A - autobus ?. 6011: Vystupte na stanici "Anguk Station"

Sledujte hlavnú cestu cez Insadong (ru?ná ulica s mno?stvom obchodov a stánkov na trhu). Po pribli?ne 10 minútach chôdze sa na pravej strane nachádza budova ?a Suites Orakai Insadong ? Suites.

Z medzinárodného letiska Gimpo

Limuzínový autobus - miesto odchodu: Autobusy odchádzajú z príchodovej brány 4 - Autobus ?. 6001: Vystupte na stanici "Seoul Station" Stop

Získajte taxík pred stanicou Seoul. Uká?te taxíkovi mapu s mapou mesta Orakai Insadong ? Suites.

Limuzínový autobusový letový poriadok

Metrom

Incheon Airport

Stanica metra An-guk Exit ?. 5.
Stanica metra Jong-gak Exit ?. 3.

- Prevezmite metro na letisku Incheon International. Prejdite do metra 5 na stanici Gongdeok a vystúpte na stanici Jongno 3-ga Stop From Exit 5 a prejdite rovno do prístavu Nakwon. Prejdite cez prechod. Potom mô?ete vidie? Orakai Insadong ? Suites, ktorá má kávové zrná a ?ajový lístok na 1. poschodí. Hlavná brána je práve na opa?nej strane budovy.

Letisko Gimpo

Stanica metra Jong no 3-ga Exit ?. 5.

- Preve?te metro 5 z stanice "Gimpo International Airport" a vystúpte na zastávke "Jongno 3-ga" Od Exit 5 a prejdite rovno do prístavu Nakwon. Prejdite cez prechod. Potom mô?ete vidie? Orakai Insadong ? Suites, ktorá má kávové zrná a ?ajový lístok na 1. poschodí. Hlavná brána je práve na opa?nej strane budovy.

Vyzdvihnutie

Na va?e po?iadavky, Orakai Insadong ? Suites, Vozidlá zabezpe?ia prepravu pre Vá? prílet a odchod.

Incheon Airport

Sedan
KRW 165,000 (vrátane DPH) / Maximálne 4 osoby
Van KRW 181 500 (vrátane DPH) / Maximálne 7 osôb

Letisko Gimpo

Sedan
KRW 121.000 (vrátane DPH) / Maximálne 4 osoby
Van KRW 132.000 (vrátane DPH) / Maximálne 7 osôb

* Jednosmerné cestovné

Ak potrebujete túto slu?bu :
Urobte si rezerváciu do 24 hodín po príchode cez va?u spolo?nos? alebo Orakai Insadong ? Suites Dátum príchodu, ?íslo letu a plné meno bude vy?adované Priradený vodi? vás pozdraví, ke? opustíte príletovú bránu s ozna?ením Orakai Insadong ? Suites, meno Ak z nejakého dôvodu chýba vá? vodi?, volajte 02.6262.8888 pre alternatívne opatrenia

Kyvadlový autobus

Ranná obchodná kyvadlová doprava (po-pi)
08:20 Nechajte Orakai Insadong ? Suites
08:25 Budova Kyobo (finan?né centrum v Soule)
08:30 CITI Bank
08:35 Gwanghwamun
08:40 Namdaemun (Kórejská obchodná komora)
08:45 Seoul City Tower
08:50 Seoul stanice
09:00 Prí?te v meste Orakai Insadong ? Suites

?iadna kyvadlová doprava na verejných sviatkoch


Nákupný automat
utorok 10:30 Opusti? Orakai Insadong ? Suites
10:40 Namdaemun (bez vyzdvihnutia)
10:45 Lotte Mart
12:45 Nechajte z Lotte Mart
13:00 Prílet: Orakai Insadong ? Suites
?tvrtok
(Iba druhý a ?tvrtý ?tvrtok ka?dého mesiaca)
10:30 Opusti? Orakai Insadong ? Suites
10:40 COSTCO | E-Mart
13:00 Odchod z COSTCO E-Mart
13:30 Prílet do Orakai Insadong ? Suites
nede?a
(Iba 1. a 3. nede?a ka?dého mesiaca)
09:00 Opusti? Orakai Insadong ? Suites
09:40 COSTCO | E-Mart
12:00 Odchod z COSTCO E-Mart
12:30 Prílet: Orakai Insadong ? Suites
13:00 Opusti? Orakai Insadong ? Suites
13:30 Lotte Mart
15:00 Odchod z Lotte Mart
15:30 Príchod Orakai Insadong ? Suites

· Rezervácia je nevyhnutná
· Zavolajte a zaregistrujte sa v hos?ovskej slu?be
· Upozor?ujeme, ?e autobus zanechá v?as

Požiadavka

Upozornenie: v správe neuvádzajte svoje osobné údaje ani údaje o platbe.