Orakai Hotels & Resorts

Vitajte v Orakai Hotely a rezorty

Orakai Insadong ? Suites je druhým objektom v Ju?nej Kórei pre ORAKAI Hotels & Resorts; nová a inovatívna globálna hotelová skupina, 100% vlastnená a spravovaná kórejskou spolo?nos?ou.

ORAKAI Hotels & Resorts bude pokra?ova? v raste v rokoch 2017/18 a neskôr. Nové lokality sú v sú?asnosti v ?tádiu vývoja a jeho plány sa rýchlo pohybujú, aby bola skupina dobre zavedená do roku 2020.

INSADONG?SUITES
Nachádza sa v okrese Jongno v centre Soulu, Orakai Insadong ? Suites sa nachádza v okrsku obohatenom o pä? tisícro?ia kórejského kultúrneho dedi?stva a historického významu. Domov pre popredné svätyne, krá?ovské administratívne budovy a ob?úbené atrakcie, okres je tie? ústredím mnohých pozoruhodných kórejských konglomerátov.

SONGDO PARK · HOTEL
ORAKAI Songdo Park · Hotel ponúka celý rad päťhviezdičkového vybavenia, služieb a zariadení. Miesto umožňuje návštevníkom a návštevníkom prezrieť a prechádzať Songdo Central Park, malebný park inšpirovaný slávnym Central Park na Manhattane. Prírodná krása parku je doplnená o 1,8 km morského kanálu, kde si môžete jednoducho posedieť a vychutnať si výhľad, prechádzať sa a zažiť scenériu, alebo ak je naklonený, navigovať v kanáli v jednom z vodných plavidiel, ktoré sú k dispozícii na miestnom móle.

CHEONGGYESAN?HOTEL
Orakai Cheonggyesan · Hotel bude tretím majetkom ORAKAI v Soule, vzru?ujúcim a moderným konceptom, ktorý doplní portfólio Orakai koncom roku 2017 alebo za?iatkom roka 2018.

DAEHAKRO?HOTEL
Orakai Daehakro · Hotel bude ?tvrtým majetkom ORAKAI v Soule, vzru?ujúcou a modernou koncepciou, ktorá doplní portfólio Orakai koncom roka 2017 alebo za?iatkom roka 2018.